NODB is het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs.  Sinds een tiental jaar hebben de directies van het basisonderwijs zich verenigd in verschillende directeurenorganisaties om op te komen voor de belangen van de directeur basisonderwijs.  Deze verenigingen zijn ontstaan uit noodzaak, aangezien de positie van de directeur basisonderwijs toen (en nu nog steeds) onhoudbaar was.  De job is een zware job die een totaalengagement verwacht van de persoon in kwestie, waarvoor veel te weinig middelen en beleidsondersteuning voorzien worden door de Vlaamse regering!


NODB
De verenigingen in kwestie zijn:

- ODVB, de Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs
  woordvoerder, Joël Boussemaere, 0476.48.54.09


- DCBaO, de Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs
  woordvoerder, Lieven Verkest, 0475.789.404

- DCB, de Directiecommissie Buitengewoon Basisonderwijs
  woordvoerder,

- de Coördinatorenvereniging van de Steiner-basisscholen
  woordvoerder, Bart De Maré, 0497.551.498

- DBSG, het Directeurenplatform Basisonderwijs Steden en Gemeenten v/d
  Vlaamse Gemeenschap
  woordvoerder, Jan Hofkens, 014.656.386

- DBuBSG, Directeurenplatform Buitengewoon Basisonderwijs Steden en
  Gemeenten v/d Vlaamse Gemeenschap
  woordvoerder, Ludwig Van Den Broeck, 052.354.195

- VIRBO, de Vereniging van Directies Basisonderwijs van het
  Gemeenschapsonderwijs
  woordvoerder, Alex De Smedt, 0486.961.248

- DIBUO, de Directiecommissie Buitengewoon Onderwijs van het
  Gemeenschapsonderwijs
  woordvoerder, Johnny Borny, 059.50.74.90