www.basisonderwijsverdientbeter.com
 
Beste schoolbesturen, directeuren, leerkrachten en ouders,

De scholen van het basisonderwijs krijgen te weinig middelen om goed onderwijs te kunnen aanbieden.  Dit zeggen niet alleen de scholen zelf, maar ook veel studies bevestigen dat.  Ondanks deze tekorten, besliste de Vlaamse Overheid dan ook nog eens om 2,3% te besparen op de werkingstoelagen.  Wij sommen even enkele tekorten op:

- kinderen met leer- of gedragsproblemen krijgen te weinig zorgbegeleiding tijdens de klasuren, zeker nu ze niet meer zo snel vertrekken naar het buitengewoon basisonderwijs,

- kinderen werken aan sterk verouderde of slecht functionerende computers, omdat het budget voor de aankoop van computermateriaal te klein is, bovendien zijn er te weinig informatici in de basisscholen,

- het pakket aan middelen om leerkrachten op te leiden in de snel veranderende digitale wereld, is ruimschoots onvoldoende,

- beginnende leerkrachten worden te weinig begeleid door ervaren leerkrachten die daarvoor worden vrijgesteld,

- in sommige scholen vinden de ouders geen directeur, omdat de directeur meerdere scholen moet bedienen of voor de klas staat,

- in sommige scholen is het secretariaat gesloten, omdat er per week maar een beperkt aantal uren zijn voorzien voor een secretariaatsmedewerker,

- de veiligheid en bewoonbaarheid van de gebouwen zit niet in handen van een gediplomeerde preventieadviseur, want daarvoor bestaan er geen uren,

- bij eenvoudige technische problemen of klussen in het schoolgebouw kan men niet rekenen op een onderhoudsman, want daar zijn geen centen voor,

- de directeur staat er vaak helemaal alleen voor en moet rekenen op de goodwill van personeel en ouders om de school dagelijks te runnen.


Om deze toestand aan te klagen t.o.v. de Vlaamse Regering en om meer middelen voor het basisonderwijs te vragen, lanceerden wij een website met als thema thema: ‘BASISONDERWIJS VERDIENT BETER’.  De link hiervoor is
www.basisonderwijsverdientbeter.com <http://www.basisonderwijsverdientbeter.com>

Surf vliegensvlug naar deze website en steun onze eis.  Vergeet je mailadres niet in te vullen, zodat onze petitie alvast geloofwaardig overkomt.  Wij bezorgen alvast de petitie straks aan de minister van onderwijs.

ACTIE 1
-de persnota van DCBaO


-het rapport van DCBaO
-het verslag van Belga.