Contactgegevens


NODB:                        nodbonderwijs@gmail.com


-VLVO, Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs
  woordvoerder, Joël Boussemaere, 0476.48.54.09


- DCBaO, de Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs
  woordvoerder, Lieven Verkest, 0475.789.404

- DCB, de Directiecommissie Buitengewoon Basisonderwijs
  woordvoerder,

- de Coördinatorenvereniging van de Steiner-basisscholen
  woordvoerder, Bart De Maré, 0497.551.498, Tine Schürg 0474.91 11 30

- DBSG, het Directeurenplatform Basisonderwijs Steden en Gemeenten v/d
  Vlaamse Gemeenschap
  woordvoerder, Jan Hofkens, 014.656.386

- DBuBSG, Directeurenplatform Buitengewoon Basisonderwijs Steden en
  Gemeenten v/d Vlaamse Gemeenschap
  woordvoerder, Ludwig Van Den Broeck, 052.354.195

- VIRBO, de Vereniging van Directies Basisonderwijs van het
  Gemeenschapsonderwijs
  woordvoerder, Katty Vanhoecke 055. 21 49 56

- DIBUO, de Directiecommissie Buitengewoon Onderwijs van het
  Gemeenschapsonderwijs
  woordvoerder, Johnny Borny

 
webmaster: Hilde Vandersteen
nodbonderwijs@gmail.com