Wat is NODB?

NODB is het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs.

In het begin van de 21ste eeuw, hebben acht directeurenverenigingen van het  Vlaams basisonderwijs zich verenigd in het NODB, om op te komen voor de belangen van de directeur basisonderwijs. Dit overlegplatform is ontstaan uit noodzaak, aangezien de positie van de directeur basisonderwijs toen (en nu nog steeds) onhoudbaar was.  De job is een zware job die een totaalengagement verwacht van de persoon in kwestie, waarvoor veel te weinig middelen en beleidsomkadering voorzien worden door de Vlaamse regering! 

Om de noden van de directeur basisonderwijs nog beter bij de Vlaamse regering te kunnen brengen, hebben de acht directeurenverenigingen zich verenigd in het NODB (het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs).   De standpunten die via NODB naar buiten gebracht worden, zijn altijd gemeenschappelijke standpunten van de verschillende verenigingen.  Het overlegplatform geeft telkens bij het begin van een nieuwe legislatuur een gemeenschappelijk eisencahier af aan de minister van onderwijs.  Dit gebeurde in 2004 bij minister van onderwijs Frank Vandenbroucke, in 2009 bij minister Pascal Smet en in 2014 bij huidig minister Hilde Crevits.  Ook tijdens de legislatuur van Marleen Vanderpoorten (1999 - 2004) waren er al contacten tussen NODB en het kabinet onderwijs.  In elk eisencahier komt uitdrukkelijk de vraag terug om DRINGEND werk te maken van de beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs, maar jammer genoeg boeken we hierin onvoldoende resultaat.

Minister Pascal Smet beloofde tijdens de vorige legislatuur (2009 - 2014) om de beleidsomkadering uit te breiden via de versterking van de scholengemeenschappen. Deze versterking zou er aanvankelijk komen bij de start van de nieuwe scholengemeenschapscyclus op 1 september 2011.  Op 1 september 2011, vroeg de minister echter meer voorbereidingstijd en stelde voor om een verkorte scholengemeenschapscyclus in te bouwen van 3 schooljaren, om dan per 1 september 2014 de scholengemeenschappen serieus te versterken. Aangezien wij voelden dat de minister echt werk wilde maken van die beleidsomkadering, hebben wij het uitstel (nogmaals) aanvaard en 3 schooljaren geduldig gewacht.  Op 1 september 2014 moesten we echter opnieuw vaststellen dat er alweer geen versterking voorzien was voor scholengemeenschappen, dus opnieuw geen extra beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs.  In de periode 2011-2014 werden er wel allerlei pistes van schaalvergroting op papier gezet, om op die manier - maar zonder extra investeringen - taken van de directeur basisonderwijs over te hevelen in het groter geheel.  Wij hebben in die periode dikwijls aangeklaagd, dat wij absoluut geen vragende partij zijn voor schaalvergroting, maar absoluut voorstander van extra investeringen in de scholengemeenschappen van vandaag.  

Als we ons vergelijken met het secundair onderwijs, stellen we vast dat de beleidsomkadering daar 3 ŕ 4 keer groter is. Een verschil dat niet te verantwoorden is, volgens heel wat onderzoekers.  Het Rekenhof, de VLOR, professor Geert Devos… hebben meermaals herhaald dat deze situatie voor de directeur basisonderwijs echt onhoudbaar is, maar niemand neemt het daadwerkelijk op voor de leidinggevenden van het basisonderwijs !

Aangezien wij erin geloven dat de nieuwe Vlaamse regering van het onderwijsbeleid een prioriteit wil maken, motiveren wij in ons eisencahier nogmaals waarom de beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs zo’n hoge prioriteit is. Tevens hebben wij een kostprijsberekening gemaakt, zodat de juiste budgetten kunnen vrijgemaakt worden.